Buustaa tiimisi uudelle tasolle! Yhdessä olemme ja vaikutamme enemmän. Kasvatamme tiimisi mahdollisuuksia selkeämpään fokukseen ja parempiin tuloksiin räätälöityjen tiimivalmennuksien muodossa, joihin voi osallistua yksittäinen tiimi tai vaikka koko yritys. Uskallatko unelmoida, mihin kaikkeen organisaationne pystyisi, jos jokainen työyhteisön jäsen saisi apua omien tavoitteiden kirkastamiseen ja samalla voimavaroja ja fokusta omaan ja yhdessä tekemiseen?


Tiimivalmennukselle sovitaan yhdessä fokus tai ongelma, johon yrityksenne tarvitsee muutosta ja johon tiimissänne ollaan valmiita tarttumaan. Tällaisia aiheita voivat olla esimerkiksi henkilöstön itseohjautuvuus, luottamus tai kommunikaatio. Nykyhetken kartoittamiseksi perusteellisesti toteutamme yksilöhaastatteluja, joissa perehdymme mm. haasteisiinne, tavoitteisiinne sekä siihen, mitkä ovat kustannukset, jos asioille ei tehdä mitään.

Coachingin ja fasilitoinnin keinoin mahdollistamme pääsyn vaikuttaviin ja pitkäaikaisiin tuloksiin. Suunnittelemme kanssanne yhdessä prosessin, jonka yhtenä tavoitteena on, että työyhteisön jäsenet oppivat valmentamaan toinen toisiaan ja samalla kehittävät omaa osaamistaan ja saavat tukea oman tavoitteensa kanssa. Tämä saavutetaan sillä, että jokainen tiimin jäsen määrittelee itselleen oman tavoitteen, johon haluaa päästä prosessin päätteeksi. Mitä muuttaisit omassa toiminnassasi, jotta X olisi mahdollista? Jokainen työntekijä pääsee kehittymään sekä valmentajan että valmennettavan asemassa.

Valmennuksen tapaamiskerrat koostuvat sekä yksilö- että ryhmätapaamisista, joilla tuetaan yksilön omakohtaista muutosprosessia kohti yhteistä tavoitetta. Jokainen on valmis kantamaan kortensa kekoon, jotta yhteiseen tavoite saavutetaan! Lopulta kyse on kuitenkin yksilön kokemuksesta ja valmiudesta muuttaa omaa toimintaansa.

 • Yksilöhaastattelut

  Ennakkotehtävä
 • Valmennuspäivä

  Coachingin perusteet
 • Pienryhmä

  Ryhmäcoaching
 • Valmennuspäivä

  Opittu ja päätös

Yhteisönne voi saavuttaa huomattavia parannuksia sekä yksilö- että liiketoiminnan tasolla:

 • Yhteistyö paranee merkittävästi
 • Sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat
 • Erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät
 • Tuottavuus, laatu ja tuloksellisuus kasvavat
 • Asiakastyytyväisyys paranee
 • Organisaatioon sitoutuneisuus vahvistuu
 • Oikeat ihmiset pysyvät mukana