Coaching-koulutukset yrityksille ja yhteisöille


Oletteko te jo tutustuneet coachingin menetelmiin ja soveltaneet niitä käytännössä? Avoimien coaching-kurssien lisäksi valmennamme organisaatioille ja yhteisöille coaching-menetelmiä ja niiden käyttöä osana erilaisia työtilanteita. Näissä valmennuksissa ei takuulla käy aika pitkäksi, ja tulokset puhuvat puolestaan!


Coaching on kasvattanut suosiotaan yrityskulttuurin muotona sekä johtajuuden työkaluna ja lähestymistapana. Näemme Kasvuhuoneessa, että coaching-taidot ovat jo edellytys työelämässä eivätkä pelkkä plussa, jolla erottautua muista.

Avoimien coaching-koulutuksiemme suosion pohjalta olemme laatineet yrityksille ja yhteisöille sopivia koulutuskokonaisuuksia, joita toteutamme sekä Suomessa että ulkomailla. Koulutus- ja työpajakokonaisuudet luodaan WCO:n työkaluja ja muita sopivia lähestymistapoja soveltaen asiakkaille sopiviksi. Valmennuksien kesto ja sisältö suunnitellaan aina kohderyhmän tarpeisiin sopivaksi, ja valmennukset voivat kestää muutamasta tunnista aina puoleen vuoteen saakka, esimerkiksi seuraavasti:


KestoSisältöOppimistavoite
0,5 - 1 päivääJohdanto coachingiin
Coachingin perustaidot
Työkaluna ROSA 1.0
Yhteyden luomisen perusteet
Coachingin soveltaminen käytäntöön
Coachingin perusidean ymmärtäminen
Kysymis- ja kuuntelutaitojen kehittyminen
Keskustelevamman otteen soveltaminen omaan työhön
2 päivääJohdanto coachingiin
Coachingin perustaidot ja periaatteet
Työkaluna ROSA 1.5
Yhteyden luomisen eri tasot
Coachingin soveltaminen käytäntöön
Coachingin periaatteiden sisäistäminen
Kysymis- ja kuuntelutaitojen kehittyminen
Tavoite- ja ratkaisukeskeisen ajattelun kehittyminen
Ihmissuhdetaitojen parempi ymmärtäminen ja soveltaminen
Keskustelevan otteen soveltaminen omaan työhön
1-6 kuukauttaJohdanto coachingiin
Coachingin perustaidot ja periaatteet
Työkaluna ROSA 1.5 (tai 2.0)
Yhteyden luomisen eri tasot
Coachingin soveltaminen käytäntöön
Yksilö- ja ryhmävalmennukset
Välitehtävät ja -harjoitukset
Parisparrauscoaching
Coachingin periaatteiden sisäistäminen
Kysymys- ja kuuntelutaitojen kehittyminen
Tavoite- ja ratkaisukeskeisen ajattelun kehittyminen
Ihmissuhdetaitojen parempi ymmärtäminen ja soveltaminen
Keskustelevan otteen soveltaminen omaan työhön
Coachingin sisäistäminen arjen lähestymistavaksi ja osaksi yrityskulttuuria

Voimme suositella näitä kokonaisuuksia teille, joiden tavoitteena on:

  • Muuttaa yrityskulttuuria osallistavammaksi ja itseohjautuvammaksi
  • Tutustua coachingin perusteisiin käytännönläheisellä ja kiinnostavalla tavalla
  • Kehittää henkilöstön itseohjautuvuutta, tavoite- ja ratkaisukeskeisyyttä
  • Kehittää henkilöiden välistä luottamusta ja tehostaa yhteistyötä