Huipputiimiksi! -valmennus

Onko meillä olemassa visio siitä millainen tiimi me haluamme olla - sekä työkaluja sitä kohti kulkemiseen? Miten tunnistamme ja ymmärrämme tiimin jäsenten välisiä samankaltaisuuksia ja eroja sekä opimme työskentelemään tehokkaammin yhdessä? Tiedostammeko omat ja toistemme vahvuudet ja osaammeko hyödyntää niitä arjen eri tilanteissa? Onko meillä työkaluja ymmärtää ja korjata tiimin toimintaa rasittavia ristiriitoja ja tilanteita? Osaammeko käyttää tehokkaita ja konkreettisia kysymisen, kuuntelun ja vuorovaikutuksen työkaluja yhteistyömme tukena?

 
 

Huipputiimiksi! -valmennus suunnitellaan teidän tarpeidenne pohjalta:

Lähtökohtien tunnistamisen ja valmennuspäivien avulla luodaan vahva pohja tiimityön kehittämiselle. Näiden avulla perehdymme mm. haasteisiinne, tavoitteisiinne sekä siihen mitkä ovat mahdolliset seuraukset, jos tiimityötä hiertäville asioille ei tehdä mitään. Tavoitteena on rakentaa vahva pohja luottamuksen, psykologisen turvallisuuden ja tehokkaan vuorovaikutuksen edistämiselle.

Tarpeiden selkiyttämisellä ja tiimikohtaisen etenemispolun räätälöinnillä edetään systemaattisesti tuloksiin. Tällöin tiimivalmennukselle sovitaan yhdessä fokus tai ongelma, johon tiiminne tarvitsee muutosta ja johon siinä ollaan valmiita tarttumaan. Tällaisia aiheita voivat olla esimerkiksi henkilöstön itseohjautuvuus, luottamus tai kommunikaatio. Suunnittelemme kanssanne yhdessä prosessin, jonka vahvistaa, luo ja ylläpitää luottamusta ja psykologista turvallisuutta sekä edistää vuorovaikutusta. Lisäksi työyhteisön jäsenet oppivat valmentamaan toinen toisiaan, kehittävät samalla omaa osaamistaan ja saavat tukea omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Coachingin ja fasilitoinnin keinoin mahdollistamme pääsyn vaikuttaviin ja pitkäaikaisiin tuloksiin.

 • Huipputiimiksi -valmennus:

 • Me yksilöinä - Lähtökohtien tunnistaminen

  Keitä me olemme?
 • Tiimivalmennus - päivä 1

  Orientoituminen päivään ja turvallisen yhteisen tilan luominen | Mikä tekee meistä samanlaisia ja mikä erilaisia | Mikä tekee meistä vahvoja
 • Tiimivalmennus - päivä 2

  Paneutuminen tiimityöskentelyn haasteisiin ja niiden korjaamiseen eri menetelmin | Yhteinen visiomme tiiminä: keitä me olemme ja miten haluamme työskennellä yhdessä
 • Me yhdessä - Tarpeiden selkiyttäminen

  Miten tästä eteenpäin?
 • Räätälöity tiimipolku

  Yhteiset kehittämispäivät, työkaluina mm. yksilö- ja ryhmäcoaching