Yksilövalmennukset


Pallo hukassa? Koetko tarvitsevasi uutta näkökulmaa ja/tai energiaa arkeesi? Vai jotain muuta? Lyhyesti kuvattuna coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että tämä voi saavuttaa tavoitteensa. Coach on keskustelukumppani, joka herättelee ajatuksiasi uusille urille, pallottelee ideoitasi kanssasi ja auttaa fokusoimaan mihin seuraavat askeleesi johtavat. Mikä kaikki voisikaan olla mahdollista, jos muuttaisit näkökulmaasi?


Kasvuhuone tarjoaa yksilövalmennuksen prosesseja yksityishenkilöille ja yritysten henkilöstölle. Tapaamiskerrat tukevat yksilön kasvua hänen haluamaansa suuntaan. Yhdessä coachin kanssa asiakas määrittelee itselleen henkilökohtaisen tavoitteen, jota kohti työskennellään päämäärätietoisesti koko prosessin ajan. Coachin tehtävä on auttaa asiakasta ymmärtämään ja näkemään havaittujen tapahtumien yhteyksiä ja oman panoksen ja toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta. Coach tukee ja haastaa asiakasta oppimaan, oivaltamaan ja lopulta muuttamaan omaa toimintaansa haluttuun suuntaan. Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Kutsumme sinut elämäsi merkityksellisimpään keskusteluun, me tarjoamme puitteet!

Mihin tavoitteisiin ja haasteisiin coaching voi vastata?

  • Työstä puuttuu merkityksellisyyden tunne, väsymys
  • Itseohjautuvuuden puute ja riittämättömyyden tunne
  • Ihmissuhteiden pinnallisuus töissä ja kotona
  • Oman äänen kuuluviin saamisen vaikeus ja luottamus itseen
  • En tiedä, mitä elämältä haluan ja olen hukassa -tunne

Mitä saat omasta valmennusprosessista?

  • Tietoisuus itsestä kasvaa
  • Konkreettisia tuloksia, kun pääset haluamaasi suuntaan
  • Itseluottamusta tekemisen kautta
  • Elämän iloa ja motivaatiota
  • Tavoitteiden kirkastuminen

Kokeile coachingia: