Tietosuojakäytännöistämme


MISTÄ ON KYSE?
Jotta pystymme tekemään mitä teemme, käsittelemme toiminnassamme henkilötietoja. Me haluamme pitää henkilötietosi suojassa ja käsittelemmekin niitä mahdollisimman vähän. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen henkilötietoihin liittyvää lainsäädäntöä. Kyseessä on käytännössä Kasvuhuoneen asiakas- ja markkinointirekisteri.

KUKA VASTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ MEILLÄ?
Kasvuhuone osuuskunta, Helsinki. Y-tunnuksemme on 2478518-0. Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa: Pauliina Hallama, pauliina.hallama@kasvuhuone.fi.

MINKÄ TAKIA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?
Käsittelemme yrityksen toiminnan kannalta välttämättömimpiä asiakas-, markkinointihenkilötietoja sekä osuuskunnan jäsenten henkilötietoja. Tallennamme vain toiminnan suunnittelun kannalta välttämättömimmät tiedot.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME?
Keräämme ja tallennamme tapauskohtaisesti seuraavia henkilötietoja asiakkaistamme:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matka- tai muu puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot
– Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.
Keräämme osuuskunnan jäseniltä näiden lisäksi myös henkilötunnuksen.

MISTÄ JA MILLÄ TAVOIN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA?
Keräämme henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:
– Kun tulet asiakkaaksemme (tilaat meiltä jonkin palvelun)
– Kun tilaat uutiskirjeemme
– Kun osallistut johonkin ilmaiseen tilaisuuteemme
– Kun liityt osuuskuntaamme
– Kun olet meihin yhteydessä nettisivujemme kautta
Voimme kerätä henkilötietoja myös yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin viisi ensimmäiseksi mainittua.

Tallennamme henkilötietosi, jotta voimme:
– toimittaa sinulle tilaukseesi liittyviä tietoja
– toimittaa tilauksesi
– periä sinulta maksun
– täyttää lainsäädännön edellyttämät vaatimukset (esimerkiksi kirjanpitolakiin ja kuluttajalansuojalakiin liittyvät vaatimukset)
– pitää kirjaa sertifioinnistasi ja vahvistaa osallistumisesi koulutuksiimme
– tunnistaa sosiaalisessa mediassa käyttäjiä, jotka saattavat olla kiinnostuneita Kasvuhuoneen palveluista
– lähettää kohdistettuja tarjouksia ja tietoja sinulle uutiskirjeissämme
– tehdä asiakaskyselyitä ja -tutkimuksia palveluistamme
– analysoida ostokäyttäytymistäsi, jotta pystymme tekemään kohdistetumpia tarjouksia profiloinnin avulla.

MIHIN LUOVUTAMME TAI SIIRRÄMME HENKILÖTIETOJASI?
Emme luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Käsittelemme henkilötietojasi pääasiassa EU:n ja ETA-alueen sisäpuolella. Ainoastaan sellaisessa tilanteessa, jossa käytämme ohjelmistotoimittajana ulkopuolista IT-järjestelmän toimittajaa (kuten Google tai vastaava) voimme luovuttaa henkilötietojasi EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle käsitellessämme tietoja näiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoissa. Tällöin huolehdimme, että ko. ohjelmistotoimittaja on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta esimerkiksi olemalla Privacy Shield Frameworkiin kuuluva toimittaja.

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?
Käsittelemme henkilötietojasi pääasiassa erilaisissa sähköisissä palveluissa (IT-järjestelmissä sekä maksujen käsittelyyn liittyvien palvelujen toimittajien palveluissa), jolloin näiden sähköisten palvelujen toimittajilla on pääsy henkilötietoihin käsittelijän ominaisuudessa. Kasvuhuone vastaa tällöin rekisterinpitäjänä, että tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikein ja huolellisesti.

Käytämme evästeitä nettisivullamme, jotta voimme parantaa asiakaskokemustasi kohdennetuilla tarjouksilla.

MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOJASI?
A) Manuaalinen aineisto Säilytämme koulutuksissamme kerätyt paperiset osallistujalistat turvassa viiden vuoden ajan tapahtuman päivämäärästä, minkä jälkeen listat hävitetään.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muulla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tietoja käsitellään Kasvuhuoneen käyttämissä ohjelmistoissa, joita käytämme pystyäksemme tarjoamaan palveluitamme niin kuin lupaamme. Näitä ovat mm. Finagon Procountor-järjestelmä laskutusta varten sekä Google-ohjelmistopalvelu, joka kuuluu Privacy Shield Frameworkiin.

EVÄSTEET
Käytämme evästeitä nettisivullamme, jotta voimme parantaa asiakaskokemustasi kohdennetuilla tarjouksilla.

MITEN PITKÄÄN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?
Käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin voimassa oleva lainsäädäntö niin vaatii, olet osuuskunnan jäsen tai kun olet asiakassuhteessa meihin. Käymme asiakastietomme läpi vuosittain ja poistamme sieltä viisi vuotta epäaktiivisena olleiden asiakkaiden henkilötiedot mikäli muu lainsäädäntö sallii tietojen poistamisen.

MITEN VOIT KÄYTTÄÄ OIKEUKSIASI REKISTERÖITYNÄ HENKILÖNÄ?
Sinulla on oikeus rekisteröitynä tietää mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta sekä mm. korjata tai poistattaa henkilötietosi (ellei lainsäädäntö vaadi säilyttämään tiettyjä henkilötietoja tietyn ajan). Ole meihin yhteydessä mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietoihisi liittyen: info@kasvuhuone.fi.

Sinulla on oikeus tehdä kansalliselle valvontaviranomaiselle myös valitus, mikäli koet, että henkilötietojasi on käsitelty väärin.